Příležitostné poštovní známky a příležitostné mince.

„125! let automobilu“

Stuttgart, 25. května 2011.

Příležitostná mince „125! let automobilu“

Ostatní zprávy 2011

Ocenění