Pro čisté životní prostředí. A čisté rozvahy.

Citaro NGT nabízí hospodářsky velmi příznivou rozvahu s konstantními náklady po celou dobu své životnosti.

Citaro NGT

Fascinace

Fakta a údaje