Obecné informace

Zde najdete informace související s přípravou leasingové nebo úvěrové smlouvy, návody, jak se zachovat například v případě pojistné události, nebo jaké kroky je třeba učinit při řádném nebo předčasném ukončení smlouvy. Pokud již jste zákazníkem MBFS, můžete svoji smlouvu on-line spravovat prostřednictvím zákaznického portálu MBFS.

  Nabídka

  Uzavření smlouvy

  Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu s MBFS lze uzavřít velmi snadno a rychle v sídle MBFS nebo u prodejce, kde kupujete Vaše vozidlo. V případě, že budete skládat akontaci od 30%, nebudeme požadovat doklad o výši příjmů resp. ekonomické podklady, pouze doložení totožnosti resp. doklad o existenci Vaší společnosti (tento postup lze uplatnit pouze u firemních zákazníků). V případě akontace 0 - 30% jsou nezbytné podklady odlišné podle toho, zda smlouvu uzavíráte jako:

  • Podnikatel – právnická osoba
  • Podnikatel – fyzická osoba
  • Soukromá osoba

  Řádné ukončení smlouvy

  Předčasné ukončení smlouvy

  Cílem MBFS je mít spokojené zákazníky, kteří se na nás budou znovu obracet v otázkách financování a pronájmu vozidel. Proto se snažíme vyjít našim zákazníkům vstříc při řešení jakéhokoliv problému a umožnit tak dovedení smluvního vztahu až k řádnému ukončení. Přesto však někdy dochází k tomu, že není možné nadále pokračovat ve smlouvě a je nezbytné smlouvu ukončit předčasně. Taková situace nastává, když dojde například k:

  • uzavření dohody o předčasném ukončení smlouvy na základě přání zákazníka.
  • zániku předmětu leasingu - vozidlo je prokazatelně zcela zničeno při havárii, nebo je odcizeno,
  • zániku právnické osoby bez právního nástupce,
  • výpadku v platební morálce zákazníka, který není schopen nadále plnit závazky vyplývající ze smlouvy (úplný výčet důvodů předčasného ukončení smlouvy je uveden ve všeobecných podmínkách společnosti MBFS).

  Postup při likvidaci pojistných událostí

  V případě poškození nebo odcizení vozidla je pro bezproblémový průběh likvidace pojistné události nezbytné:

  • zajistit vyšetření události Policií České republiky, pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, popř. policií cizího státu, pokud škodní událost nastala na území cizího státu
  • oznámit událost na nejbližším zastoupení příslušné pojišťovny, u které je předmět smlouvy pojištěn
  • zajistit prohlídku vozidla likvidátorem a postupovat dle jeho instrukcí
  • zajistit opravu vozidla v autorizovaném servisu
  • oznámit událost MBFS a písemně požádat o uvolnění pojistného plnění na základě formuláře Hlášení pojistné události

  Informace pro spotřebitele

  V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informuje společnost Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. spotřebitele o tom, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z příslušné smlouvy, s tím, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v oblasti finančních služeb (finanční leasing, úvěr) finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi) a v případech, kdy není dána působnost finančního arbitra (tj. u ostatních produktů či ostatních smluvních typů), Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Internetová adresa finančního arbitra je www.finarbitr.cz. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz.

  Doporučte stránku