Bezpečnost – v srdci veškerého našeho myšlení

Integrovaný bezpečnostní koncept od společnosti Mercedes-Benz dělí bezpečnost vozidla do čtyř fází:

Fáze 1: Bezpečná jízda

Fáze 2: V kritických situacích

Fáze 3: Při nehodě

Fáze 4: Po nehodě

Za účelem omezení následných škod po nehodě a poskytnutí pomoci záchranné službě se spustí několik různých systémů v závislosti na typu a závažnosti nehody:

  • Nejlepší možná ochrana: Lze automaticky vypnout motor a uzavřít přívod paliva.
  • Nápadné osvětlení: Lze automaticky aktivovat výstražná světla a nouzové vnitřní osvětlení, aby se zabránilo dalším nehodám a rychleji se našlo havarované vozidlo.
  • Usnadnění úniku: Lze automaticky odemknout dveře.
  • Opatření pro usnadnění záchrany: integrované havarijní spoje mezi křídlem a dveřmi mohou zrychlit záchranné práce tím, že umožní snadnější otevření dveří po čelní srážce.
  • Zvládnutí poruchy: V málo pravděpodobném případě, kdy váš Mercedes potká porucha, bude poskytnuta nejkomplexnější asistence. Pomocí příslušného tlačítka ve vozidle můžete okamžitě navázat přímé spojení s 24hodinovou službou Mercedes-Benz, která pak podnikne všechny další nezbytné kroky. Optimálně připravená poruchová služba k vám bude vyslána v kteroukoli denní nebo noční službu, jak bude třeba.
  • Hovor ohledně zvládnutí nehody s cílem zahájit kroky vedoucí k nejrychlejšímu možnému, vyproštění a záchraně cestujících nebo odtažení vozidla je přesměrován na zákaznické centrum společnosti Mercedes-Benz.
  • Užitečné spojení: Po uskutečnění tísňového volání, buď automaticky, nebo pomocí SOS tlačítka ve vozidle, si nouzové centrum ověří, zda je nutná pomoc na místě. V případě mimořádné události se kontaktní údaje, jako jsou poziční GPS data, předají veřejnému evropskému středisku nouzové reakce. Více informací získáte na stránce www.mercedes-benz-mobile.com/extra/ecall
  • – Vezměte prosím na vědomí: Systém tísňových volání společnosti Mercedes Benz je neustále a automaticky aktivní – pro vaši bezpečnost. Všechny další služby se poskytují jen na vaše výslovné přání – na základě přijetí našich podmínek použití.

[1] Požadavek: aktivní připojení k internetu.

Doporučte stránku

CLS

Fascinace

Fakta

Informace o prodeji