Bezpečnost – v srdci veškerého našeho myšlení.

Integrovaná bezpečnostní koncepce od společnosti Mercedes-Benz dělí bezpečnost vozidla do čtyř fází:

Fáze 1: Bezpečná jízda.

Fáze 2: V kritických situacích.

Fáze 3: Při nehodě.

Fáze 4: Po nehodě.

Za účelem omezení následných škod po nehodě a poskytnutí pomoci záchranné službě se spustí několik různých systémů v závislosti na typu a závažnosti nehody:

  • Nejlepší možná ochrana: Lze automaticky vypnout motor a přerušit přívod paliva.
  • Nápadné osvětlení: Lze automaticky aktivovat výstražná světla a nouzové vnitřní osvětlení, aby se zabránilo dalším nehodám a rychleji se našlo havarované vozidlo.
  • Usnadnění úniku: Lze automaticky odemknout dveře.
  • Opatření pro usnadnění záchrany: integrované havarijní spoje mezi křídlem a dveřmi mohou zrychlit záchranné práce tím, že umožní snadnější otevření dveří po čelní srážce.
  • Asistenční služba při poruše: Pravděpodobnost, že se vůz Mercedes porouchá, je sice velmi nízká, ale i v takovém případě vám rychle pomůžeme. Jediným stiskem tlačítka zkontaktujete non-stop asistenční službu Mercedes-Benz, která zajistí vše potřebné. Bude k vám vyslán optimálně vybavený servisní vůz - kdykoli ve dne i v noci.
  • Zvládnutí nehody: Zákaznické centrum Mercedes-Benz po nehodě obdrží nouzové volání, po němž okamžitě vyšle záchrannou a odtahovou službu.
  • Užitečné spojení: Po uskutečnění nouzového volání z havarovaného vozidla, buď automaticky nebo ručně pomocí SOS tlačítka ve vozidle, si nouzové call centrum ověří, zda je nutná asistence na místě. V nouzové situaci budou veřejnému pohotovostnímu centru odeslány příslušné důležité údaje, jako jsou GPS souřadnice vozidla.
  • - Upozornění: Systém tísňových volání společnosti Mercedes Benz je neustále a automaticky aktivní – pro vaši bezpečnost. Všechny ostatní služby jsou poskytovány pouze s vaším výslovným souhlasem - který udělíte tak, že přijmete podmínky jejich používání.

[1] Požadavek: aktivní připojení k internetu.

Doporučte stránku

CLS Shooting Brake

Fascinace

Fakta

Informace o prodeji