Standardní a nadstandardní vybavení
Usnadněte si trochu život.

Standardní vybavení

[1] Pouze s tažným zařízením nebo přípravou pro tažné zařízení

Sprinter

Mikrobus

Technické údaje a vybavení

Konzultace a nákup