Mercedes-Benz autobusy závod Mannheim
Více než 100 let zkušeností ve výrobě autobusů

Skupiny od 10 osob.

Žádáme skupiny více než 10 osob, aby nám zaslaly písemný dotaz s uvedením následujících bodů:

  • Bližší informace o instituci/organizaci, která podává dotaz
  • Motivace Vaší návštěvy
  • Požadovaný termín prohlídky
  • Případné těžiště Vašeho zájmu
  • Telefonní číslo (přes den) pro domluvu