Až o 15 procent nižší spotřeba pohonných hmot u autobusů

Jednotlivá opatření tvoří celkově veliký potenciál úspor.

Ostatní zprávy 2011

Ocenění

Aktuálně 2017