Nový Sprinter Mobility.
Standardní výbava a doplňky v kostce

Technické údaje se mohly od předání informací o tomto výrobku k tisku změnit. Tento záznamový list poskytuje výběr dostupné výbavy/doplňků. Některé části nadstandardní výbavy nemusí ovlivňovat cenu. Konečné podrobnosti zkonzultujte se svým obchodním konzultantem společnosti Mercedes-Benz pro autobusy a autokary.

Sprinter Mobility

Fascinace

Všechna fakta

Váš poradce pro prodej autobusů