Nový Sprinter Travel
Standardní výbava a doplňky v kostce

[1] Travel 45

[2] Travel 55

Vezměte na vědomí:

Technické údaje se mohly od předání informací o tomto výrobku k tisku změnit. Tento záznamový list poskytuje výběr dostupné výbavy/doplňků. Některé části nadstandardní výbavy nemusí ovlivňovat cenu. Konečné podrobnosti zkonzultujte se svým obchodním konzultantem společnosti Mercedes-Benz pro autobusy.

Sprinter Travel

Fascinace

Všechna fakta

Váš poradce pro prodej autobusů