Rozhodující je, co má Vaše linka napsáno pod čarou.
Nové Citaro. Vzor.

Údržba.

Právě dopravní podniky musí pečlivě plánovat. Přitom je důležité mít kalkulovaný celý životní cyklus autobusu. A v tomto ohledu Citaro vždy vítězilo ve všech srovnáních. Ovšem nové Citaro tuto laťku posunulo ještě o něco výše.

Nové Citaro

Fascinace

Fakta a údaje

Váš prodejní poradce pro autobusy