Pro čisté životní prostředí. A čistou bilanci.

Citaro NGT vykazuje mimořádně kladnou ekonomickou bilanci při posuzování nákladů po dobu celého životního cyklu.

Citaro NGT

Fascinace

Všechna fakta