Kompaktní motor se dvěma úrovněmi výkonu.
Široký výběr komponent hnacích jednotek.

Velmi kultivovaný běh motoru.

Výjimečná úspornost nového motoru.

Výběr variant převodovky.

Komponenty.

Doplňková výbava

Intouro Euro VI

Fascinace

Fakta a údaje

Váš prodejní poradce pro autobusy