Pohodlí už při nástupu:
design a komfort pro dobrý pocit.

Komfortu je zde skutečně věnována pozornost.

* Klimatizační soustava a chladnička vašeho vozidla jsou naplněny chladicím médiem R-134a a obsahují tak fluorový plyn přispívající ke skleníkovému efektu. Informační štítky s podrobnými údaji o použitém typu chladiva se nachází přímo na příslušných zařízeních. Postupujte prosím podle návodu k obsluze svého vozidla. Přesnější údaje najdete v příslušné technické informační brožuře.

Nové Tourismo

Fascinace

Všechna fakta