Cookies

Poznámky k používání cookies

Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Název cookie Popis Typ cookie
_it
_pr
Při přihlášení do „MeinMercedes“ budou v tomto cookie uloženy údaje profilu uživatele v zakódované formě pro získání přihlašovacího statusu. Typ 1
_slt (soft login token) Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v nepřihlášeném stavu. Typ 1
_st(login token) Tento cookie ukládá nechoulostivé údaje uživatelského profilu za účelem personalizace webové stránky v přihlášeném stavu. Typ 1
cccidealer Tento cookie ukládá partnera Mercedes-Benz zvoleného v rámci vyžádání nabídky. Při budoucích žádostech je tento kontakt předvolen. Typ 1
dealer Tento cookie ukládá preferovaný kontakt na prodejce uložený v uživatelském profilu „MeinMercedes“. Typ 1
pgid
sid
Tyto cookies přiřadí Vašemu zařízení po dobu Vaší návštěvy anonymní ID (Session ID) za účelem zobrazení personalizovaného obsahu (např. naposledy prohlížené produkty). Typ 1
storedVehicles
<Subprocess>_<market>
V našem hledání nového nebo ojetého vozidla máte možnost uložit zajímavé nabídky do upomínkového seznamu. V tomto souboru jsou ukládány údaje spojené s nabídkou. Typ 1
JSESSIONID Tento cookie je používán externím serverem, který poskytuje mapová data. Ukládá „Session ID“, které spojuje více spolu souvisejících dotazů na server a přiřazuje jim relaci. Typ 1, typ 4
cookiePolicy Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies. Typ 2
ARPT Abychom každému uživateli zajistili bezproblémové využívání internetových stránek Mercedes-Benz, používáme k rozdělení zatížení více serverů. Tento cookie ukládá přiřazení uživatele k jednomu z těchto serverů. Typ 2
lastCCBmCode
sr_ccci
sr_ccci_model
Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později. Typ 2
model Tento cookie ukládá model vozidla, který jste si prohlíželi naposledy. Při Vaší následující návštěvě Vás můžeme v souladu s Vašimi zájmy odkázat na obsahy týkající se příslušného modelu. Typ 2
ShopStartLinkOutlet* Tento cookie definuje cílovou stránku, které je možné dosáhnout prostřednictvím odkazu „Start“. Typ 2
sr_voc
sr_voc_model
Tyto cookies obsahují informace o tom, který model dodávkového vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později. Typ 2
unit Naše webová stránka obsahuje informace o všech produktech a službách společnosti Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá druhy vozidel, které jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací Vás můžeme při další návštěvě bezprostředně přesměrovat na stranu s produkty, které Vás zajímají. Typ 2
_lgin
lastUrl
s_*
s_cc
s_cpc
s_evar_34
s_evar_35
s_fid
s_getval_2
s_ria
s_sq
s_sq
s_sv_sid
s_vi
s_invisit
s_nr
s_vnum aam_uuid
Tyto cookies ukládají informace o tom, jak návštěvníci užívají naše webové stránky, a pomáhají nám tak naše webové stránky neustále příslušným způsobem vyvíjet. Typ 3
HighBandwidth
$ms_externalFlash
Tyto cookies obsahují informace o tom, jaká verze Adobe Flash Player je instalována na koncovém zařízení a jaká šířka pásma je k dispozici. Můžeme tak nabídnout multimediální obsahy v souladu s Vašimi individuálními systémovými předpoklady a zabránit dlouhotrvajícímu stahování. Typ 3
psyma_participation Ke zlepšení naší webové stránky provádíme pravidelně online dotazování o kvalitě našich stránek a naší nabídce informací. Tento cookie ukazuje, zda uživatel pozvánku k anketě přijal, nebo odmítl. Typ 3
s_cc Tento cookie ukazuje, že jsou ve Vašem prohlížeči aktivovány cookies. Typ 3
session Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazování uvítací sekvence na naší úvodní stránce. Typ 3
s_campaign
s_var_1
Uloží parametr csref z kampaně, aby se zabránilo dvojitému počítání - po dobu návštěvy webové stránky Typ 3
omniture_optout Tyto cookie ukládají informace o tom, zda je přípustné, aby se analyzovalo chování návštěvníka. Typ 4

Na naší webové stránce pro mobilní zařízení používáme tyto cookies:

Název cookie Popis Typ cookie
bookmark_[MD5] V tomto cookie jsou ukládány vyvolané stránky, zvolená ojetá a nová vozidla, jakož i partneři Mercedes-Benz, aby je bylo možné obnovit při další návštěvě této stránky. Typ 1
cmdp_lang Tyto cookies ukládají uživatelem zvolenou kombinaci jazyka a země za účelem zobrazení webové stránky ve správném jazyce. Typ 1
cmdp_name
cmdp_dealer
cmdp_address
meinhaendler
haendler[OUTLET_ID]
Tyto cookies ukládají adresu, jméno a interní identifikační číslo uživatelem zvoleného prodejce. Typ 1
cmdp_redirect Tento cookie ukládá trvale volbu země „USA“, abyste byli při opakovaném vyvolání přímo přesměrováni na americké webové stránky. Typ 1
FITSID Tento cookie identifikuje uživatele anonymní formou. Obsahuje informace o osobních nastaveních na webové stránce (jazyk, kritéria hledání, konfigurovaný model atd.) a ukládá určité interakční procesy za účelem zajištění flexibilního přechodu mezi jednotlivými stránkami. Typ 1
mbot_cc_[CARCODE] Tyto cookies obsahují informace o tom, který model osobního vozidla Mercedes-Benz uživatel konfiguroval naposledy. Tato data jsou zobrazena na informační stránce příslušného modelu a umožňují pokračovat v konfiguraci později. Typ 1
cmdp_category
mbp_category
mbt_category
Naše webová stránka obsahuje informace o všech produktech a službách společnosti Mercedes-Benz. Tento cookie ukládá druhy vozidel, které jste naposledy navštívili. Pomocí těchto informací Vás můžeme při další návštěvě bezprostředně přesměrovat na stranu s produkty, které Vás zajímají. Typ 1
comparetool Aby bylo možné vysvětlit funkci srovnávání v našem konfigurátoru vozidla, je při prvním použití zobrazen tooltip s nápovědou. Tento cookie zabraňuje opakovanému zobrazení tooltipu s nápovědou. Typ 2
cookiePolicy Tento cookie indikuje, že jste souhlasili s použitím cookies na našem webu. Je nastaven automaticky po zavření vyskakovacího okna s informacemi o použití cookies. Typ 2
mbp_ncs_pkw
mbp_ncs_vans
mbp_ncs_trans
mbp_ucs_pkw
mbp_ucs_vans
mbp_ucs_trans
Při hledání vozidla na našich stránkách můžete vozidla uložit, abyste je mohli následně znovu vyvolat. V těchto cookies jsou ukládány příslušné informace pro následné vyvolání. Typ 1
searchcookie Tento cookie ukládá poslední hledaný dotaz, aby při následném vyvolání masky hledání byly zobrazeny naposledy hledané pojmy. Typ 2
facdd
facdl
facdo
facdone
facdp
facps
Tyto cookies ukládají informace o vlastnostech a funkcích použitého koncového zařízení pro optimální zobrazení webové stránky Mercedes-Benz. Typ 2

Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů