Společně toho dosáhneme víc

Proto se Mercedes-Benz angažuje

Sport

„Fritzle-Mobil“ – auto fotbalového klubu

„Deutsch-Mobil“