Naučte se bezpečnosti – simulace kritických situací

Správné odhadování nebezpečí – minimalizace rizik