Bezpečnost - v srdci našeho myšlení

Komplexní koncepce bezpečnosti od společnosti Mercedes-Benz dělí bezpečnost vozidla do čtyř fází:

Fáze 1: Bezpečná jízda

Fáze 2: V kritických situacích

Fáze 3: Při nehodě

Fáze 4: Po nehodě

Za účelem omezení následných škod po nehodě a poskytnutí pomoci záchranné službě se spustí několik různých systémů v závislosti na typu a závažnosti nehody. Asistenční služby pro mimořádné případy po nehodě tvoří důležitou součást bezpečnostní filozofie společnosti Mercedes-Benz.

  • Nejlepší možná ochrana: Lze automaticky vypnout motor a přerušit přívod paliva.
  • Nápadné osvětlení: Lze automaticky aktivovat výstražná světla a nouzové vnitřní osvětlení, aby se zabránilo dalším nehodám a rychleji se našlo havarované vozidlo.
  • Usnadnění úniku: Lze automaticky uvolnit dveře.
  • Užitečné spojení: V případě nehody nebo poruchy systém tísňového volání Mercedes-Benz (standardně se systémem Audio USB 20 a vyšší verzí) dokáže automaticky navázat spojení se střediskem tísňového volání.

[1] Požadavek: aktivní připojení k internetu.

Doporučte stránku

Nová třída A

Fascinace

Fakta

Informace o prodeji