Elegance na dosah ruky

Stáhnout katalog

Všechny podrobnosti na těchto stránkách je třeba vnímat jako přibližné. Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v designu, parametrech a podmínkách prodeje nových vozidel i v jejich cenách.

Informace o cenách a standardní výbavě zákonné a právní požadavky včetně daňové legislativy platí pouze pro Spolkovou republiku Německo. Vyobrazení mohou rovněž zobrazovat příslušenství nebo speciální výbavu, které nejsou součástí standardní dodávky.

Doporučte stránku

Třída C kupé

Fascinace

Fakta

Informace o prodeji