Ceník.

Stáhnout ceník.

Všechny podrobnosti na této webové stránce by měly být považovány za přibližné. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návrhu, specifikaci, podmínkách a podmínkách pro prodej nových vozidel a ceny.

Informace o cenách a standardním vybavení, zákonných a právních požadavcích, včetně daňových předpisů, se vztahují pouze na Spolkovou republiku Německo. Ilustrace mohou také zobrazovat příslušenství nebo volitelné vybavení, které nejsou součástí standardní specifikace dodávky.

Doporučte stránku

Kabriolet třídy E

Fascinace

Fakta

Informace o prodeji