Fascinující vzhled

Radost z hospodárné jízdy

Koncepce sedadel

Příkladná bezpečnost

[1] Hodnoty naměřené pro V 220 d s 6stupňovou manuální převodovkou a sadou BlueEFFICIENCY. Uvedené hodnoty ke spotřebě paliva a emisím CO2 byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření (§ 2 č. 5, 6, 6a německého výnosu o osobních vozidlech (označení spotřeby energie) / směrnice ES 715/2007 v aktuálním platném znění). POZNÁMKA: Tyto údaje se netýkají konkrétního vozidla a nejsou součástí produktové nabídky. Slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. Emise CO2, které vznikají při výrobě a dodání paliva, případně jiných zdrojů energie, nejsou při zjišťování emisí CO2 podle směrnice 1999/94/ES zohledněny.

Třída V

Fascinace

Fakta

Informace o prodeji