Ochrana osobních údajů

Cookies

Ochrana osobních údajů

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů

3. Účely použití

Předávání osobních údajů třetím osobám; sociální pluginy

Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

Uživatelsky orientované informace (targeting a retargeting)

Bezpečnost

Právní základ zpracování

Vymazání Vašich osobních údajů

Práva dotčených osob

c. Právo na námitku
Z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, prováděného na základě čl. 6 odst. 1 e) DS-GVO (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 f) DS-GVO (zpracování údajů založené na uvážení zájmů). Pokud podáte námitku, budeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat jen tehdy, pokud dokážeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Zpravodaj (Newsletter)

Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG