Zajištěná mobilita: Servis CharterWay.

Zajistěte si krytí. Podle Vašich individuálních požadavků.

Vozidlo může být ekonomické především tehdy, je-li schopno provozu. Za účelem zajištění mobility a zachování hodnoty Vašeho vozového parku nabízíme servis a údržbu, které budou vyhovovat vašim individuálním požadavkům a navzájem se doplňovat. Na přání mohou zahrnovat poskytnutí náhradních vozidel, výměnu pneumatik a servis.

Zásada: vypočitatelné pevné splátky namísto nekrytých rizik.

Servisní leasing

Větší volnost investic.

Pronájem

Vůz vždy připraven vyrazit, vždy flexibilní.

Servisní produkty CharterWay:

Produkt Popis
Service Complete – údržba a opravy včetně opotřebených dílů Kompletní servisní balíček, který Vám umožňuje mít náklady na vozový park pod kontrolou.
Service BestBasic – servisní balíček.
Kryje veškerý nezbytný servis
Service ExtendPlus – prodloužená záruka vozidla
Celková záruka vozidla prodloužená na jednotlivé díly v podobě povinného ručení pro případ materiálních škod.
Service Extend – prodloužená záruka hnacího ústrojí. Extended warranty for your vehicle's drive train at an advantageous price.

VÍCE INFORMACÍ