Zákonem stanovené prohlídky

Můžeme pro Vás provádět i prohlídky, které Vám ukládá zákon.

V našich dílnách jsme schopni provádět, rovněž za pevné ceny, zákonem předepsané prohlídky, takže se můžete vždy s jistotou pohybovat po silnicích. Vaše nákladní automobily Mercedes-Benz absolvují v našich zkušebních stanicích požadované kontroly a důkladné zkoušky funkcí.

DALŠÍ VÝHODY