Letiště

Bezpečné vzletové dráhy i za nepříznivých povětrnostních podmínek jsou zásadní pro bezproblémový provoz letiště. A zde poskytují klíčovou pomoc speciální nákladní vozy Mercedes-Benz – na celém světě a po celý rok. Od čištění dopravních značek, označovacích sloupků, ochranných bariér a dalšího vybavení pro navádění dopravy po zametání přístupových cest a parkovacích zón letadel; od sekání trávy mezi letištními dráhami po nasazení jako plnohodnotného tahače letadel; od odstraňování ledu a sněhu z osvětlení letištních drah po zimní práce pomocí sněžného pluhu, sněžné frézy nebo sypače; od tankování letadel po letištní catering. Nebo můžete udělat opravdový dojem vysokotlakým tryskovým fukarem vyvinutým speciálně pro použití na letištích. Tryska urychluje vzduch až na rychlost 500 km/h – takže na zemi nezůstane ani jediná sněhová vločka.

VÍCE INFORMACÍ