Nový Econic při použití na letištích.

Zavazadla, kerosin, čištění a catering – s tolika činnostmi kolem letadla je důležité mít k dispozici spolehlivé a bezpečné vozidlo pro naléhavé situace. Díky jeho vynikajícímu výhledu, nízkému nástupu a dveřím na straně spolujezdce, které se otevírají dovnitř a tedy nestojí v cestě ostatním letištním vozidlům a vybavení, je vůz Econic vhodný pro použití na letištích. Díky nízko položené kabině v kombinaci s koncepcí nízké podlahy je vozidlo optimálním nosičem střešních přídavných zařízení, která jsou na letištích zapotřebí.