360° pohledy

Ilustrace může zobrazovat volitelné doplňky vozidla, které nejsou součástí standardní specifikace. Může též zobrazovat varianty, které nejsou k dispozici ve všech zemích. Poskytnutá vyobrazení interiérů jsou jen příklady a skutečné interiéry se mohou lišit barvou laku.

[1] Podle plánu má být k dispozici od 1. čtvrtletí 2013.

[2] Podle plánu má být k dispozici od 2. čtvrtletí 2013.