Manuální nebo automatická?

Výkonové rezervy bez kompromisu