Mercedes-Benz MobiloVan

Naší motivací je vaše mobilita

[1] Platí od 1. 10. 2012 pro vozidla poprvé registrovaná ke dni 1. 10. 2012 nebo později.

[2] Maximálně po dobu 30 let, pokud se vozidlo podrobuje pravidelnému servisu v autorizované dílně společnosti Mercedes-Benz.

[3] Poskytnutí náhradního vozidla je podmíněno jeho dostupností.

Vito

Tourer

Přednosti vozidla

Technické údaje a vybavení

Konzultace a nákup