Mercedes-Benz Service24h (Non-stop servis Mercedes-Benz).

Pokračujte v cestě ve dne i v noci.

Vždy jsme tu pro Vás.

MobiloVan od Mercedes-Benz.

[1] v ceně telefonního hovoru v pevné síti.

[2] Služba MobiloVan platí pro vozidla s první registrací od 1. 10. 2012 včetně. Po vypršení platnosti (dva roky od první registrace) lze službu MobiloVan každý rok prodloužit do dalšího plánovaného servisu vždy o jeden rok až na dobu 30 let. Předpoklad: pravidelný servis prováděný Vaším servisním partnerem Mercedes-Benz.

MobiloVan