Správná technologie pro každý úkol

Městská doprava Venkovská doprava Dlouhé vzdálenosti
Oblasti využití - Dopravní provoz v průměrných městských oblastech a ekologicky citlivých městských centrech
- Mnoho cest na krátké vzdálenosti, početné zastávky
- Počet ujetých kilometrů za rok <20 000 km
- Pravděpodobnost vlivu způsobeného omezením přístupu ve všech oblastech, zejména v ekologicky citlivých oblastech
- Meziměstský provoz a předměstí
- Střední rychlosti
- Zejména jednodenní cesty vracející se na výchozí místo
- Počet ujetých kilometrů za rok >20 000 km
- Doprava na hlavních silnicích a dálnicích
- Vyšší rychlosti
- Velmi dlouhé vzdálenosti, málo zastávek
- Počet ujetých kilometrů za rok >80 000 km
Typické sektory - Dodávka
- Konstrukce
- Služby
- Komerce
- Obchod
- Městský kurýr
- Komunální služby
- Konstrukce
- Služby
- Komerce
- Obchod
- Expresní služby
- Kurýrní služby
- Dopravci
Konfigurace vozidla - Pohon s nízkou spotřebou paliva a hodnotou emisí
- Upraven na krátké vzdálenosti
- Opatření, která nabízejí šetření paliva v dopravě, kdy se musí často zastavovat
- Provoz bez emisí do maximální možné míry
- Pohon s nízkou spotřebou paliva a hodnotou emisí
- Optimalizován pro venkovské cesty
- Pohon s nízkou spotřebou paliva a hodnotou emisí
- Optimalizován pro dlouhé vzdálenosti a vyšší rychlosti
Technologie BlueEFFICIENCY
- Úsporný balíček [1]
- NGT (pohon na zemní plyn)
- LGT (pohon na zkapalněný propan-butan
- BlueTEC
- E-CELL
- HYBRID
- Úsporný balíček [1]
- NGT (pohon na zemní plyn)
- LGT (pohon na zkapalněný propan-butan
- BlueTEC
- HYBRID
- Úsporný balíček [1]
- BlueTEC

[1] Komponenty úsporného balíčku se model od modelu liší