Otázky a odpovědi k aplikaci EQ Ready

Zde najdete odpovědi na Vaše dotazy týkající se aplikace EQ Ready

Registrace


Registrace


  • Proč je zapotřebí registrace?

   Proč je zapotřebí registrace?

   Pouze registrované osoby mohou používat aplikaci a zjišťovat, zda je elektromobilita vhodná pro jejich každodenní život již dnes. Abychom mohli náležitě chránit údaje a zaručit přístup pouze příslušnému uživateli, je nezbytná registrace.

  • Mohu použít moje přihlašovací údaje pro Mercedes.me?

   Mohu použití moje přihlašovací údaje pro Mercedes.me?

   Ano, přihlašovací údaje pro Mercedes.me je možné použít. Naším dlouhodobým cílem je, aby v budoucnu bylo možné používat všechny aplikace firmy Daimler pouze s jednou registrací.

  Sledování


  Sledování


   • Jak probíhá automatické sledování? (rozpoznání start-stop, snímače GPS...)

    Jak probíhá automatické sledování? (rozpoznání start-stop, snímače GPS...)

    Sledování je možné kdykoliv manuálně stisknutím tlačítka v aplikaci spustit a zastavit. Pro lepší komfort jsme v aplikaci integrovali automatické sledování. Pro funkci automatického sledování používáme různé technologie a snímače smartphonu, jako snímače GPS, snímače zrychlení, tlakoměry, WLAN, Bluetooth, lokalizaci sítě, kompas nebo gyrometr, aby byl zaznamenán začátek a konec jízdy. Data se ukládají do paměti až po rozpoznání jízdy. K automatizovanému rozpoznání jízd se používá nová technologie. Proto může při rozpoznání docházet k chybám. Důsledně pracujeme na další optimalizaci úrovně rozpoznání.

   • Proč začíná záznam mé jízdy s prodlením?

    Proč začíná záznam mé jízdy s prodlením?

    Může se stát, že automatické sledování začne někdy zaznamenávat jízdu s prodlením. Za to může nová a inovativní technologie, kterou k tomu používáme, a příjem v tomto okamžiku. Aplikace používá mnoho různých snímačů smartphonu, které společně rozpoznají jízdu. Protože některé z těchto snímačů závisí i na příjmu uživatele, může dojít k tomu, že se bude jízda zaznamenávat s prodlením. Samozřejmě neustále pracujeme na tom, abychom toto možné prodlení nadále minimalizovali a bylo možné všechny jízdy sledovat v plném rozsahu.

   • K jakým parametrům přihlíží aplikace při propočtu jízdy?

    K jakým parametrům přihlíží aplikace při propočtu jízdy?

    Přihlížíme k následujícím parametrům: teplota, počet ujetých kilometrů, doba jízdy, brzdné vlastnosti a vlastnosti při zrychlení, výškový profil a údaje o poloze. Tím můžeme zjistit co možná nejreálnější dojezd a spotřebu energie. Z tohoto vyplývá individuální doporučení, jak je elektromobilita vhodná pro chování příslušného uživatele při jízdě. Důsledně pracujeme v rámci technologického pokroku na zdokonalování propočtů, abychom mohli předat co možná nejpřesnější výsledek.

   • Mohu automatické sledování aktivovat/deaktivovat?

    Mohu automatické sledování aktivovat/deaktivovat?

    Ano, toto nastavení je možné kdykoliv v menu pod „Profil - další nastavení“" změnit.

   • Sleduje aplikace každou jízdu (též jako spolujezdec / řidič taxi)?

    Sleduje aplikace každou jízdu (též jako spolujezdec / řidič taxi)?

    Ano, aplikace v současnosti sleduje každou jízdu s vozidlem. Přitom není důležité, zda za volantem sedí uživatel nebo spolujezdec.

   • Mohu vymazat jednotlivé jízdy?

    Mohu vymazat jednotlivé jízdy?

    Ano, v přehledu jízd můžete jednotlivé jízdy vymazat. Toto nastavení je možné kdykoliv v menu pod „Profil - další nastavení“ změnit.

   • Mohu vymazat všechny jízdy?

    Mohu vymazat všechny jízdy?

    Ano,v menu pod „Profil - další nastavení" je možné smazat všechny jízdy.

   • Proč aplikace nerozpozná v režimu automatického sledování moje jízdy spolehlivě?

    Proč aplikace nerozpozná v režimu automatického sledování moje jízdy spolehlivě?

    K automatizovanému rozpoznání jízd autem používáme skutečně novou technologii. Proto může při rozpoznání jízdy docházet k prodlení. To může zřídka bohužel vést i k tomu, že některé jízdy jsou rozpoznané pouze částečně nebo nejsou dokonce rozpoznané vůbec. Důsledně pracujeme na další optimalizaci úrovně rozpoznání.

   • Co se stane, pokud záznam v aplikaci ukončím bez přerušení jízdy a zaznamenaná sledování tak nebudou souvislá?

    Co se stane, pokud záznam v aplikaci ukončím bez přerušení jízdy a zaznamenaná sledování tak nebudou souvislá?

    Pokud aplikace rozpozná nesouvislou jízdu, začne další jízda opět s plně nabitým akumulátorem.

   Analýza bez sledování


   Analýza bez sledování


    • Mohu si ověřit i bez vlastní jízdy, zda bych dojel se svým elektromobilem do cíle?

     Mohu si ověřit i bez vlastní jízdy, zda bych dojel se svým elektromobilem do cíle?

     Ano, uživatel si může pomocí předpokládaných příznaků již předem ověřit, zda je možné trasu ujet elektromobilem.

    • Jak mohu vypočítat spotřebu energie na trasu, pokud jsem po ní ještě nejel?

     Jak mohu vypočítat spotřebu energie na trasu, pokud jsem po ní ještě nejel?

     Pro předpokládané příznaky se používají historicky způměrované profily rychlosti. Z toho můžeme relativně přesně určit, kolik energie je pro tuto trasu zapotřebí.

    Akumulátor/spotřeba dat


    Akumulátor/spotřeba dat


     • Jaký má aplikace vliv na spotřebu energie mého smartphonu?

      Jaký má aplikace vliv na spotřebu energie mého smartphonu?

      Při vývoji pro nás bylo důležité, aby aplikace pracovala s energií smartphonu co možná nejúsporněji. Podle smartphonu a operačního systému se může spotřeba energie lišit.

     • Potřebuji pro použití aplikace internetové připojení?

      Potřebuji pro použití aplikace internetové připojení?

      Pro počáteční registraci a propočet simulované spotřeby elektrického proudu je zapotřebí internetové připojení. Samotné sledování je možné provádět bez internetového připojení.

     • Musí být zapnutá lokální data?

      Musí být zapnutá lokální data?

      Ano, aplikace je funkční, pouze pokud může zasáhnout do lokality uživatele. Pod iOS musí být v dotazu na lokální data nastaveno „stále povoleno“. Toto povolení je možné v menu pod „Profil - další nastavení“" opět deaktivovat.

     Vozidla/dojezd


     Vozidla/dojezd


      • Která vozidla slouží jako základ pro simulaci mých jízd, resp. mi budou navržená?

       Která vozidla slouží jako základ pro simulaci mých jízd, resp. mi budou navržená?

       V aplikaci je uložené aktuální portfolio elektrických vozidel (plně a částečně elektrických) společnosti Daimler AG.

      • Jak přesný je propočet mých jízd a z něho vyplývající doporučení elektromobilu?

       Jak přesný je propočet mých jízd a z něho vyplývající doporučení elektromobilu?

       Při vývoji aplikace byla přednostně zvážena co možná nejreálnější a nejpřesnější prognóza, aby uživatelé měli možnost co možná nejlepšího odhadu.
       Naprosto přesná simulace však není z důvodu technických možností bohužel možná. Důsledně pracujeme na zdokonalování propočtů, abychom mohli předat co možná nejpřesnější výsledek.

      • Je akumulátor při první jízdě nabitý?

       Je akumulátor při první jízdě nabitý?

       Ano, akumulátor vozidla je před první jízdou nabitý na 100 %.

      • Jak se simuluje proces nabíjení vozidla?

       Jak se simuluje proces nabíjení vozidla?

       Při parkování v blízkosti osobně založené nabíjecí stanice (cca 500 m) bude simulované vozidlo nabité s maximálním nabíjecím výkonem akumulátoru, resp. maximálním výkonem nabíjecí stanice.

      Možnosti nabíjení


      Možnosti nabíjení


       • Jaké se uvádějí možnosti nabíjení?

        Jaké se uvádějí možnosti nabíjení?

        V aplikaci se zobrazují jak veřejné nabíjecí stanice, tak i osobně založené veřejné stanice.

       • Vidí možnost nabíjení, kterou přidám, i ostatní uživatelé?

        Vidí možnost nabíjení, kterou přidám, i ostatní uživatelé?

        Ne, přidané možnosti nabíjení jsou v současnosti soukromé a ostatní uživatelé aplikace EQ Ready je nevidí a ani je nemohou využívat.

       • Jak rychle se vozidlo nabije u možnosti nabíjení, kterou jsem přidal?

        Jak rychle se vozidlo nabije u možnosti nabíjení, kterou jsem přidal?

        Při parkování v blízkosti možnosti nabíjení manuálně přidané uživatelem se simulované vozidlo nabíjí s maximálním nabíjecím výkonem individuálně zvoleného modelu a dostupnou kapacitou příslušné nabíjecí stanice.

       Teploty


       Teploty


        • Proč mohu vybírat mezi různými teplotami?

         Proč mohu vybírat mezi různými teplotami?

         Venkovní teplota je jeden z mnoha faktorů, které mají vliv na dojezd. My jsme tuto funkci integrovali, aby měl uživatel možnost vidět, jak se dojezd mění v závislosti na venkovní teplotě.

        • Jak mohu optimalizovat svůj dojezd?

         Jak mohu optimalizovat svůj dojezd?

         Faktory jako způsob jízdy, rychlost, místní orientace a venkovní teplota mají vliv na spotřebu energie a tím na skutečný dojezd. Rovnoměrná jízda s přiměřenou rychlostí může dojezd zvýšit.

        • Proč není možné při nízkých teplotách plně elektricky simulovat hybridní vozidla?

         Proč není možné při nízkých teplotách plně elektricky simulovat hybridní vozidla?

         Při nízkých teplotách kolem bodu mrazu může docházet k tomu, že hybridní vozidla nemohou jezdit v elektrickém režimu, protože použití spalovacího motoru představuje z důvodu produkovaného tepla výhodu.

        Všeobecné informace


        Všeobecné informace


         • Jaký další přínos pro mne má aplikace EQ Ready?

          Jaký další přínos pro mne má aplikace EQ Ready?

          Aplikace EQ Ready nabízí uživatelům možnost sledovat svou každodenní činnost při jízdě a ověřovat si, zda se elektromobilita hodí do jejich každodenního života již dnes. Aplikace na mnoha jízdách simuluje každodenní používání elektrického vozidla.

         Data


         Data


          • Jak jsou moje údaje chráněné?

           Jak jsou moje údaje chráněné?

           Společnost Daimler AG používá technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu námi spravovaných údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení a proti přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zlepšují. Další podrobnosti jsou uvedené v informacích v aplikaci (značka informace nahoře vpravo).

          • Jak se údaje zpracovávají?

           Jak se údaje zpracovávají?

           Společnost Daimler AG shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje uživatele k poskytnutí aplikace a jejích funkcí v k tomu nezbytném rozsahu a nebo pokud uživatel souhlasil s jejich dalším použitím. Aplikace využívá zejména údaje, které zadá uživatel a pokud je uvolní a údaje, které se nacházejí na zařízení nebo se vygenerují využíváním funkcí zařízení (stanovení polohy). Další podrobnosti jsou uvedené v informacích v aplikaci (značka informace nahoře vpravo).