Taková je trvalá udržitelnost vozu EQC.

Na obrázku je EQC při pohledu zezadu.

Taková je trvalá udržitelnost vozu EQC.

V rámci strategie „Ambice 2039“ chce společnost Mercedes-Benz u svých osobních vozidel do tohoto data zajistit flotilu nových vozidel, která bude CO₂ neutrální. Důležitý krok tímto směrem představuje komplexní kontrola ekologických parametrů Mercedes-Benz, kterou jako první nositel značky produktů a technologií EQ úspěšně absolvoval model EQC 400 4MATIC. Jedná se přitom o komplexní technologickou bilanci, při níž je podrobně zkoumán vliv na životní prostředí během celého životního cyklu, tedy od získání surovin přes výrobu a používání (zde do ujetí vzdálenosti 200 000 kilometrů) až po recyklaci. Společnost Mercedes-Benz provádí tuto takzvanou ekologickou kontrolu jako první výrobce vozidel, a to pravidelně již od roku 2005. Základem této metody je mezinárodní norma ISO 14040 a výsledek je navíc externě ověřen zkušebním ústavem TÜV Süd prostřednictvím nákladného postupu, čím je zajištěna maximální transparentnost.
Výhodou modelu EQC 400 4MATIC je trvalá jízda bez lokálních emisí a vysoká účinnost elektrického hnacího ústrojí. Elektromobily mohou během následného provozu v závislosti na elektrickém zdroji kompenzovat často vyšší emise CO₂ vznikající při výrobě. Pokud jsou elektromobily provozovány jen s využitím obnovitelných energií, sníží se během životního cyklu emise CO₂ oproti vozidlům se spalovacím motorem až o 70 procent.

Náš cíl pro rok 2022: CO₂ neutralita z výroby.

Na motivu je EQC při pohledu z boku.

Náš cíl pro rok 2022: CO₂ neutralita z výroby.

Za jinak stejných podmínek vzniká při výrobě elektromobilů ve srovnání s výrobou vozidel se spalovacím motorem více CO₂, protože velké množství energie se spotřebovává zejména při výrobě článků akumulátorů. O to důležitější je tedy při výrobě používat energii neutrální z hlediska CO₂, což společnost Mercedes-Benz plánuje ve všech evropských závodech od roku 2022. Jedním z kroků na této cestě je použití „zeleného“ proudu z tuzemských větrných farem, mimo jiné pro výrobu vozu EQC ve výrobním závodě Mercedes-Benz v Brémách a také pro výrobu akumulátorů ve výrobním závodě společnosti Deutsche ACCUMOTIVE v Saské Kamenici.
Ve fázi používání může řidič již dnes bezprostředně ovlivnit, jak bude vypadat ekologická bilance jeho elektromobilu – tím, jakou elektřinou vozidlo nabíjí. Tomu odpovídá ekologická bilance, zejména bilance CO₂ při konkrétním posuzování celého životního cyklu vozu Mercedes-Benz EQC s kilometrickým proběhem 200 000 kilometrů. Používáním čisté elektřiny k nabíjení akumulátorů lze u vozu EQC snížit uhlíkovou stopu téměř o polovinu.

Materiálové složení vozu EQC.

Na obrázku je interiér vozu EQC.

Materiálové složení vozu EQC.

Pohotovostní hmotnost modelu EQC 400 4MATIC je 2420 kilogramů. Největší podíl ‒ 39 procent ‒ připadá na ocel a železné materiály, následují lehké kovy (23 procent) a polymerní materiály, tedy plasty (18 procent).

Již dnes se ve vozidlech stále více používají materiály šetrné k přírodním zdrojům jako plastové recykláty a obnovitelné suroviny. Kvalitní potah sedadla „Response“, nově vyvinutý pro EQC, je tak stoprocentně vyroben z recyklovaných PET lahví. Navíc se plastové recykláty používají také v obložení prohlubně pro náhradní kolo nebo v krytech spodní strany motoru. Uplatňují se rovněž obnovitelné suroviny jako například kenaf, vlna a papír. Kenafová vlákna z rostlinných stonků se používají např. v obložení zavazadlového prostoru a papírová voštinová jádra v podlaze zavazadlového prostoru.
U nového vozu EQC se celkem 100 součástí včetně drobných dílů, jako druky, plastové matice a kabelové spojovací prvky, s celkovou hmotností 55,7 kilogramů vyrábí z materiálů šetrných k přírodním zdrojům.

>Druhý život vysokonapěťových akumulátorů.

Na motivu je vůz EQC při pohledu zezadu s nabíjecím stojanem v městském prostředí.

>Druhý život vysokonapěťových akumulátorů.

Společnost Mercedes-Benz se aktivně podílí na výzkumu a vývoji nových technologií recyklace pro zajištění budoucí potřeby surovin pro elektromobilitu. Poznatky týkající se recyklace lithium-iontových akumulátorů již byly shromážděny v rámci nejrůznějších výzkumných projektů a ve spolupráci s dodavateli a společnostmi zabývajícími se recyklací odpadu. Recyklace použitých surovin jako lithium, nikl, platina, kobalt a vzácné zeminy je zatím předmětem zkoumání a začíná již u koncepce součástí. Společnost Mercedes-Benz definovala čtyři stupně procesu recyklace akumulátorů a vyvinula odpovídající procesy: ReUse (dlouhodobé opětovné použití akumulátoru, například pro stacionární zásobníky energie), RePair (opravárenské práce na akumulátoru), ReManufacturing (rozebrání a nové složení akumulátoru) a ReMat (recyklace a zpětné získávání obsažených látek).

Společnost Daimler se založením stoprocentní dceřinné společnosti Mercedes‑Benz Energy GmbH zaměřila zejména na stupeň ReUse v podobě stacionárních zásobníků energie: neboť životní cyklus akumulátorů ve vozidlech plug-in nebo elektromobilech nemusí skončit zároveň s provozem vozidla. Akumulátory lze dále využívat jako stacionární zásobníky energie. Při tomto použití nezáleží na drobných ztrátách výkonu, a hospodárný provoz ve stacionární oblasti je proto možný přibližně dalších deset let. Díky opětovnému použití lithium-iontových modulů lze hospodárné využití tedy téměř zdvojnásobit.

EQC 400 4MATIC: spotřeba elektrického proudu v kWh/100 km (kombinovaná): 21,5-20,1; emise CO2 v g/km (kombinované): 0.<p>Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Spotřeba elektrického proudu a dojezd byly zjištěny na základě nařízení 692/2008/ES. Spotřeba elektrického proudu a dojezd jsou závislé na konfiguraci vozidla.</p>