Polovodiče.

Napjatá globální situace s dodávkami.

Dopad na automobilový průmysl.

Dopad na automobilový průmysl.

V současné době přetrvávají celosvětové problémy s dodávkami určitých polovodičových komponentů. Ty jsou hlavní součástí mikročipů, které se používají v elektronických přístrojích a umožňují elektronicky řízené funkce. V řídicích jednotkách ve vozidle zpravidla řídí například pohon a jízdní vlastnosti. Řídí ale také komfortní a asistenční systémy.

Postižena jsou prakticky všechna průmyslová odvětví.

Postižena jsou prakticky všechna průmyslová odvětví.

Změněnou a skokově vzrostlou poptávku v době pandemie onemocnění COVID-19, zejména po elektronických výrobcích, jako jsou mobilní telefony, tablety, počítače a herní konzoly, nedokáže světový trh polovodičů v plném rozsahu pokrýt, což způsobuje problémy s dodávkami.

Napjatá situace ohledně globální dostupnosti mikročipů.

Na motivu je zaměstnanec u výrobní linky.

Napjatá situace ohledně globální dostupnosti mikročipů.

Navzdory včasnému a dostatečnému oznámení našich potřeb nezůstane uchráněn ani celý automobilový sektor. Výrobci čipů nemohou pokračovat ve výrobě zčásti kvůli místním uzávěrám.

V současné době není ze strany odborniků k dispozici žádná bezpečná prognóza, kdy lze počítat s úplným vyřešením situace týkající se dostupnosti.

Proto v současné době bohužel musíme na některých trzích a u některých konstrukčních řad přistoupit k omezení určitých výbav. To způsobí zpoždění dodávek nebo dodání s omezenou výbavou. Jakmile budou chybějící díly opět k dispozici, lze rozsahy zčásti dodatečně nainstalovat zdarma v našem servisu Mercedes-Benz.

Rozdílný postup vyplývá ze specifických právních předpisů jednotlivých zemí a také z aktuální situace s dodávkami v jednotlivých výrobních závodech, které se vzhledem k nestabilní celkové situaci často velmi rychle mění.

Dostupnost jednotlivých výbav.

Na motivu je žena, která používá aplikaci Mercedes me na svém chytrém telefonu.

Dostupnost jednotlivých výbav.

Momentálně je tímto omezením dotčena zejména dostupnost kamery pro rozšířenou realitu MBUX a komunikační modul LTE, který je nezbytný pro používání služeb Mercedes me connect a jako součást standardní výbavy je používán v různých rozsazích výbavy. V důsledku toho nejsou k dispozici další služby Mercedes me connect, jako např. dopravní informace v reálném čase. Kvůli tomu je také možné pouze omezené používání aplikace Mercedes me.

Máte-li specifické dotazy související s Vaší objednávkou nebo plánovanou konfigurací Vašeho nového vozidla Mercedes-Benz, je pro Vás vždy správnou kontaktní osobou Váš prodejce Mercedes-Benz.

Co se týká komunikačního modulu LTE, při opětovné dostupnosti jím můžeme dotčená vozidla vybavit dodatečně. Jakmile budou díly k dispozici, budou naše zákaznice a zákazníci neprodleně kontaktováni prostřednictvím poprodejních služeb. Na přání zákazníka je pak vozidlo přímo propojeno s Mercedes me a všemi s ním propojenými funkcemi a také jsou aktivovány příslušné služby Mercedes me. Následně je zahájena sjednaná doba platnosti služeb zdarma. Za tato opatření nevzniknou našim zákaznicím a zákazníkům samozřejmě žádné náklady.

Na tomto místě musíme upozornit, že – jak bylo zmíněno v úvodu – ani odborníci na průmysl polovodičů nemohou v současné době vyslovit žádné bezpečné prognózy. K dnešnímu dni tedy ještě nemůžeme poskytnout žádný závazný odhad, kdy konkrétně lze s dodatečnou montáží počítat. Zůstáváme nadále v úzkém kontaktu s našimi partnery, abychom pro naše zákaznice a zákazníky zajistili co nejkratší dobu čekání.

Na motivu je Britta Seegerová, členka představenstva pro odbyt divize Mercedes-Benz Cars.

„Koupit si Mercedes je vždycky něco mimořádného, něco, o čem mnoho lidí sní. Jakmile je nalezena dokonalá „hvězda“, je těžké čekat déle. Kvůli omezené dostupnosti určitých polovodičových komponentů se však celé odvětví potýká s delšími čekacími lhůtami. Omlouváme se za nepříjemnosti, které Vám tato situace způsobuje. Naší nejvyšší prioritou je společně s Vámi najít individuální řešení a optimálně zkrátit Vaši čekací dobu.“

Britta Seegerová, členka představenstva pro odbyt společnosti Mercedes-Benz Group AG & Mercedes-Benz AG, odpovědná za marketing a distribuci

Váš prodejce Mercedes-Benz je Vám k dispozici.

Na motivu je servisní terminál světa Mercedes v Berlíně při pohledu zepředu.

Váš prodejce Mercedes-Benz je Vám k dispozici.

Pokud se to týká Vaší objednávky nebo máte další dotazy ohledně konfigurace Vašeho nového vozidla Mercedes-Benz, neváhejte kontaktovat Vašeho prodejce vozidel Mercedes-Benz.

Vyhledejte partnera Mercedes-Benz.