WLTP.

Realistické hodnoty spotřeby pro vyšší transparentnost.

Nejdůležitější inovace


WLTP ‒ nová metoda pro určení spotřeby paliva a emisí.

Od 1. září 2017 je v podobě WLTP zavedena nová metoda pro určení spotřeby paliva a emisí, která má poskytovat výsledky testování bližší reálným jízdním situacím než dosavadní NEDC. Z důvodu nového cyklu jsou naměřené hodnoty zpravidla vyšší.

Nejdůležitější inovace


WLTP ‒ nová metoda pro určení spotřeby paliva a emisí.

Od 1. září 2017 je v podobě WLTP zavedena nová metoda pro určení spotřeby paliva a emisí, která má poskytovat výsledky testování bližší reálným jízdním situacím než dosavadní NEDC. Z důvodu nového cyklu jsou naměřené hodnoty zpravidla vyšší.

WLTP poskytuje přesnější hodnoty.

Obrázek ukazuje sedan třídy S na zkušebním stavu: ve třech rozdílných jízdních cyklech jsou zjišťovány specifické hodnoty spotřeby pro dané vozidlo.

WLTP poskytuje přesnější hodnoty.

Zákazníci těží z výhod metody WLTP, protože poskytuje realističtější měřítko pro srovnání hodnot spotřeby a emisí u různých modelů vozidel.

Zákazníci těží z výhod metody WLTP, protože poskytuje realističtější měřítko pro srovnání hodnot spotřeby a emisí u různých modelů vozidel.

V metodě WLTP je zohledněna individuální výbava vozidel, a proto jsou hodnoty přesnější než v metodě NEDC ‒ prakticky specifické pro dané vozidlo. Hodnoty spotřeby podle WLTP jsou tak ve většině případů vyšší, ale realističtější. Na dosavadní každodenní spotřebě paliva to nic nemění. Možnost srovnání vozidel od různých výrobců a různých modelů zůstává zachována. Společnost Mercedes-Benz doporučuje provádět jak tento nový laboratorní test (WLTP), tak i měření na silnici (RDE).

Zavedení WLTP


WLTP pro všechny země EU.

Zavedení WLTP


WLTP pro všechny země EU.

Metoda WLTP je závazná pro všechny členské země EU, další země uvažují o zavedení k pozdějšímu datu.

Metoda pro zjišťování spotřeby a emisí WLTP platí od září 2017 pro nově certifikovaná vozidla a od září 2018 pro všechna nově registrovaná vozidla. Metoda WLTP je závazná pro všechny členské země EU, další země uvažují o zavedení k pozdějšímu datu. Od září 2017 metoda WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ‒ celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla) postupně nahradí metodu NEDC (New European Driving Cycle ‒ nový evropský jízdní cyklus), čímž vznikne větší transparentnost.

  • Od září 2017

   Od září 2017

   Všechny typy vozidel (osobní vozidla), u nichž musí být nově certifikovány emise, jsou testovány podle metody WLTP. Paralelně bude pro tato vozidla nadále zjišťována hodnota spotřeby podle NEDC, která bude jako právně závazný údaj uváděna v prodejní dokumentaci a ve všech dalších publikacích.

   Pro nově zaváděné modely bude navíc v rámci silničního testu, takzvaného testu emisí v reálných podmínkách jízdy (RDE) ověřováno, že nejsou překročeny mezní hodnoty pro oxidy dusíku a podíl pevných částic podle normy Euro 6 se zohledněním faktorů shody.

  • Od září 2018

   Od září 2018

   Kompletní portfolio vozidel je certifikováno podle metody WLTP. Nové hodnoty WLTP budou vypočteny individuálně pro každé vozidlo a pravděpodobně budou uvedeny v prodejní dokumentaci a také ve všech dalších publikacích. Dobíhající modely budou mít uvedenu spotřebu podle NEDC.

   Paralelně k WLTP bude pro všechna nově homologovaná vozidla potvrzováno, že v rámci testu RDE nepřekračují mezní hodnoty pro počet produkovaných pevných částic podle normy Euro 6 se zohledněním faktoru shody.

  • Od září 2019

   Od září 2019

   Pro všechna nově homologovaná vozidla je v rámci testu RDE ověřováno, zda nejsou překročeny mezní hodnoty pro oxidy dusíku podle normy Euro 6 se zohledněním faktoru shody.

  • Konec roku 2020

   Konec roku 2020

   Do konce roku 2020 budou pro všechna vozidla zjišťovány jak hodnoty podle WLTP, tak i hodnoty podle NEDC. Tyto hodnoty budou od příslušné certifikace vozidla paralelně k dispozici v dokumentaci vozidla. Od roku 2021 budou naměřené hodnoty podle WLTP jedinými zjišťovanými hodnotami spotřeby a emisí pro všechna osobní vozidla. Tato změna se nevztahuje na ojetá vozidla, u těch budou i nadále zachovány certifikované hodnoty NEDC, pokud se datum první registrace nachází před 31. srpnem 2017.

  Otázky a odpovědi


  Máte další dotazy?

  Zde najdete odpovědi na Vaše dotazy k tématu WLTP.

  Otázky a odpovědi


  Máte další dotazy?

  Zde najdete odpovědi na Vaše dotazy k tématu WLTP.

  Společnost Mercedes-Benz nabízí odpovědi na Vaše dotazy k tématu WLTP: co se změní a co to znamená pro Vás jako pro zákazníky?
   • Co je to WLTP?

    Co je to WLTP?

    Zkratka WLTP znamená Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla) a označuje zkušební metodu sloužící ke zjištění hodnot spotřeby a emisí vozidla na válcovém zkušebním stavu. Metoda WLTP je postupně zaváděna od 1. září 2017 a nahradí předchozí zkušební metodu NEDC. Metoda WLTP se díky svému dynamickému zaměření podstatně více přibližuje skutečné jízdní situaci.

    Metoda WLTP se vyznačuje výrazně vyšším zrychlením a mnohem dynamičtějším jízdním profilem. Maximální rychlost je zvýšena na 131 km/h, průměrná rychlost se zvyšuje na 47 km/h.

    Doba jízdy je prodloužena o 10 minut, podíl jízd na dálnici simulovaných na válcovém zkušebním stavu je vyšší, zároveň jsou zkráceny doby stání. Jízdní trasa je zdvojnásobena na 23 kilometrů. Okamžiky řazení jsou vypočteny předem se specifickým zohledněním daného vozidla a hnacího ústrojí.

    Do hodnocení budou zahrnuty všechny příplatkové výbavy, které mají vliv na aerodynamiku vozidla, valivý odpor nebo hmotnost vozidla. Spotřeba elektrického proudu u komfortních funkcí rovněž vede ke zvýšení hodnoty CO2. Výjimkou je v první fázi WLTP pouze klimatizace.

    V podobě WLTP má být zaveden mezinárodní závazný standard. Země EU jsou přitom na řadě jako první. Tento standard pomáhá vzájemně porovnat spotřebu paliva a emise výfukových plynů u vozidel od různých výrobců. Standardy navíc umožňují úřadům ověřit dodržování zákonem stanovených mezních hodnot pro výfukové plyny – od uhlovodíku (HC) přes oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku (NOx) až po pevné částice.

   • Co je to WLTC?

    Co je to WLTC?

    Jízdní cykly metody WLTP se nazývají WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla). Pro různé typy vozidel byly v metodě WLTP vyvinuty tři různé jízdní cykly, které zohledňují příslušný hmotnostní výkon motoru. Převážná část osobních vozidel homologovaných v EU, která mají hmotnostní výkon motoru vyšší než 34 kW/t (46 k/t), jsou zařazena do WLTC třídy 3.

    Zkušební cyklus vozidel třídy 3 se skládá ze čtyřech částí – nízká, střední, vysoká, velmi vysoká. Ty simulují provoz vozidla ve městě i mimo město a také na rychlostních silnicích a dálnicích.

   • Co je to NEDC?

    Co je to NEDC?

    NEDC (nový evropský jízdní cyklus) je aktuálně používaný zkušební cyklus pro osobní vozidla. První evropský jízdní cyklus byl zaveden v roce 1970 s cílem poskytnout zákazníkům srovnatelné a reprodukovatelné hodnoty pro vozidla od různých výrobců. V roce 1992 byl tento cyklus rozšířen i na mimoměstskou dopravu.

    Průměrná rychlost u standardu NEDC je nízká ‒ 34 km/h, stejně jako hodnoty zrychlení a maximální rychlost, která činí 120 km/h. Složení cyklů již neodpovídá aktuálnímu průměrnému rozložení různých podílů trasy.

    Spotřeba energie doplňkové výbavy a komfortních funkcí jako klimatizace, rádio nebo vyhřívání sedadel nejsou v měření zohledněny. Odchylky způsobují i další technologické parametry. Například technologie start-stop má v metodě NEDC relativně vysoký vliv, neboť metoda NEDC obsahuje vysoký podíl dob stání.

    U vozidel s manuální převodovkou nejsou při zjišťování okamžiků řazení zohledněny žádné specifické parametry vozidla. To může způsobit velké odchylky u spotřeby ve srovnání se skutečným provozem. Vzhledem k průběžnému technickému zdokonalování už metoda NEDC není vyhovující a stala se zastaralou.

   • Co je to RDE?

    Co je to RDE?

    RDE znamená Real Driving Emissions (emise v reálných podmínkách jízdy) a představuje silniční test pro kontrolu emisí výfukových plynů. Popisuje chování emisí vozidel testované v reálných podmínkách na silnici. Dosud se měření výfukových plynů pro typové schválení konala výhradně na zkušebních stavech. Od března 2016 musí být emise v definovaném rámci měřeny také v reálných jízdních podmínkách.

    Pomocí přístroje PEMS (Portable Emissions Measurement System, přenosný systém pro měření emisí) jsou měřeny emise oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého (CO). Později budou zjišťovány také emise pevných částic. Přitom neexistuje žádný definovaný cyklus, jízda a měření probíhají v reálném každodenním provozu při dodržení pravidel silničního provozu. Vozidla se 90 až 120 minut pohybují po veřejných komunikacích, z toho třetinu času ve městě, třetinu mimo město a třetinu na dálnici.

    Pro město se předpokládá průměrná rychlost mezi 15 a 30 km/h, na dálnici by mělo vozidlo jet rychlostí 90 až 110 km/h, avšak ne více než 145 km/h. Venkovní teplota musí být 0 až 30 °C, klimatizace je zapnutá. Zkušební jízda se nesmí konat ve větší nadmořské výšce než 700 m. n. m. a výškový rozdíl by neměl překročit 100 m.

    Od září 2017 musí být v RDE v silničních testech dodrženy mezní hodnoty emisí podle normy Euro 6. To platí v první fázi od 1. září 2017 pro nově certifikované typy a nejpozději od 1. září 2019 pro všechny typy.

    Vyžádání výsledků testu RDE

    Výsledky testů RDE vozidel Mercedes-Benz, které byly zjištěny společností Mercedes-Benz jako výrobcem, ale i nezávislými, státem akreditovanými technickými službami, lze vyžádat prostřednictvím kontaktního formuláře při zadání testovací rodiny PEMS příslušného vozidla Mercedes-Benz.

    Číslo testovací rodiny PEMS náležející k danému vozidlu je k dispozici na domovské stránce Asociace evropského automobilového průmyslu (ACEA).

   • WLTP versus NEDC: co se změní?

    WLTP versus NEDC: co se změní?

    Na rozdíl od NEDC trvá jízdní cyklus WLTP o deset minut déle a podíl doby stání činí pouze 13 procent. Celková délka cyklu činí 23,5 kilometrů – oproti NEDC s 11 kilometry je tedy více než dvojnásobná. Obsahuje vyšší průměrné rychlosti až 131 km/h, vystavuje vozidla většímu kolísání rychlosti a klade mnohem přísnější požadavky na zkušební proces.

    Navíc není testována jen základní varianta modelu jako dosud, ale jsou zohledňovány i příplatkové výbavy a příslušenství. Okamžiky řazení jsou vypočteny předem se specifickým zohledněním daného vozidla a hnacího ústrojí. Vozidla s manuálním řazením těží z výhod tohoto individuálního výpočtu v porovnání s pevně definovanými okamžiky řazení u metody NEDC.

   • Co se změní pro mě jako pro zákazníka?

    Co se změní pro mě jako pro zákazníka?

    Zavedení metody WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) přináší vyšší transparentnost ohledně spotřeby paliva. Zákazníci těží z výhod metody WLTP, protože poskytuje realističtější měřítko pro srovnání hodnot spotřeby a emisí u různých modelů vozidel.

    Vzhledem ke změněným rámcovým podmínkám se však změní i hodnoty emisí CO2 a spotřeby paliva: technicky stejné vozidlo má ve WLTP z procesních důvodů numericky vyšší hodnotu emisí CO2 a spotřeby paliva než v NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Důvodem je např. zohlednění příplatkových výbav a přísnější rámcové podmínky v novém cyklu.

    Zákazníci budou mít možnost zvolením příplatkových výbav přesněji zjistit hodnotu CO2 svého modelu vozidla. Pro zajištění jednoznačnosti a maximální transparentnosti bude společnost Mercedes-Benz nabízet aktivní podporu při jednotlivých fázích zavádění WLTP a cíleně poskytovat informace prodejcům i zákazníkům.

    K těmto aktivitám bude náležet i nová forma zobrazení podle výbav: od modelu s nejnižší spotřebou energie až po verzi s nejvyšší spotřebou energie. Numericky sahá toto rozpětí od „WLTP Low“ (minimální příplatková výbava) až po „WLTP High“ (maximální příplatková výbava).