WLTP & RDE I Mercedes-Benz

WLTP a RDE – nové zkušební metody.

I certifikační postupy zastarávají. Proto metoda „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (česky "celosvětově harmonizovaný zkušební postup"), zkráceně WLTP, nahradí metodu NEDC pro zjišťování hodnot spotřeby a emisí.

Metoda „New European Driving Cykle“ (NEDC), používaná v Evropě od roku 1992, byla zpočátku vyvinuta jako teoretická testovací jízda. Moderní certifikační metoda by však měla poskytovat co nejrealističtější hodnoty a právě tento požadavek již metoda NEDC nesplňuje. Proto byla z iniciativy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) vyvinuta metoda WLTP, která vychází z empiricky získaných reálných údajů o jízdě na trasách v Asii, Evropě a v USA a má proto výrazně vyšší vypovídací hodnotu.

Kromě toho se v rámci nového certifikačního postupu měří emise znečišťujících látek při reálném provozu vozidla na silnici: U nejnovějších emisních norem Euro 6c, Euro 6d-TEMP a Euro 6d se certifikace WLTP doplní v laboratoři o měření emisí škodlivin na silnici. Měření „Real Driving Emissions“ (emise v reálných podmínkách jízdy), zkráceně RDE, má zajistit, že budou mezní hodnoty emisí pro oxidy dusíku a množství pevných částic dodržovány nejen v laboratorních podmínkách, ale i v reálném silničním provozu.

Transparentnější a přesnější spotřeba na silnici.

Metoda WLTP snižuje rozdíl mezi hodnotami zjištěnými při zkoušce a reálnými hodnotami spotřeby. Jedná se o nový jízdní cyklus, který lépe odráží dnešní jízdní profily. Navíc musí být vykázány specifické hodnoty spotřeby pro každé vozidlo, což znamená, že při zjišťování certifikačních hodnot je zohledňována hmotnost, odpor vzduchu a valivý odpor, a také příplatkové výbavy.

Další součástí testu je měření „Real Driving Emissions“ (emise v reálných podmínkách jízdy), zkráceně RDE, které zajistí, že budou mezní hodnoty emisí pro oxidy dusíku a množství pevných částic dodrženy nejen v laboratorních podmínkách, ale i v reálném silničním provozu.

Přesto nedokáže ani metoda WLTP poskytnout „individuální“ hodnoty spotřeby, což znamená, že zůstává standardizovaným testovacím cyklem, který nemůže odrážet osobní spotřebu každého řidiče. Skutečná spotřeba vozidla na silnici rozhodujícím způsobem závisí na individuálním chování při jízdě, profilu trasy, hustotě silničního provozu, naložení vozidla a na vnějších okolnostech, jako je např. venkovní teplota.

Lorem Ipsum