přechodná fáze I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Přechodná fáze na WLTP

Přechodná fáze.

Různé termíny přechodu v Evropě.

Přechodná fáze mezi NEDC a WLTP.

Jedno je jisté: Do konce roku 2020 bude muset všech 28 zemí EU přejít na novou certifikaci WLTP. Časový plán pro uvádění hodnot spotřeby a emisí a přizpůsobení výpočtu silniční daně však není v rámci EU jednotný.

Hodnoty podle NEDC prozatím zůstávají zachovány.

Rozdíly mezi NEDC a NEDC vypočteným z WLTP.

Kromě hodnot WLTP musí být do konce roku 2020 pro všechna vozidla nadále zjišťovány hodnoty NEDC, které lze dohledat také v dokumentaci daného motorového vozidla. Proto bude v budoucnu po certifikaci podle WLTP pomocí zákonem stanoveného postupu vypočítávána hodnota NEDC, přičemž budou i nadále platit rámcové podmínky stanovené ve WLTP.

Vypočtené hodnoty NEDC jsou základem pro určení emisí CO2 vozového parku daného výrobce, neboť tyto hodnoty byly původně definovány na základě certifikace NEDC.

Rozdílné termíny, jiné mezní hodnoty.

Rozdíly mezi měřením vozidel N1 a M1.

V případě limitních hodnot i termínů pro zavedení rozlišuje certifikace WLTP mezi vozidly s registrací jako osobní vozidlo (M1) a vozidly s registrací jako užitkové vozidlo (N1).

Vozidla s registrací jako užitkové vozidlo N1 skupiny II a III a třídy N2 projdou změnou z certifikace NEDC na WLTP o rok později, než vozidla s registrací jako osobní vozidlo. To znamená, že WLTP platí pro nová typová schválení s registrací jako užitkové vozidlo N1 skupiny II a III a třídy N2 od 01.09.2018 a od 01.09.2019 pro všechna nově registrovaná vozidla.

Výjimku tvoří vozidla s referenční hmotností vyšší než 2840 kg, jako například Sprinter. Pro tato vozidla metoda WLTP neplatí. Budou nadále certifikována podle emisní normy Euro VI na zkušebním stavu motoru. U referenčních hmotností v rozmezí 2380 kg až 2840 kg existuje možnost volby mezi certifikací WLTP na válcovém zkušebním stavu a certifikací na zkušebním stavu motoru.

Lorem Ipsum