WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Realistické měření spotřeby a emisí.

Nová metoda WLTP.

I certifikační postupy zastarávají. Proto metoda „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“ (celosvětově harmonizovaný zkušební postup), zkráceně WLTP, nahradí metodu NEDC pro zjišťování hodnot spotřeby a emisí.

Metoda „New European Driving Cykle“ (NEDC), používaná od roku 1992 v Evropě, byla zpočátku vyvinuta jako teoretická testovací jízda. Moderní certifikační metoda by však měla poskytovat co nejrealističtější hodnoty, s jejichž pomocí lze porovnávat různé typy vozidel, a tento požadavek již metoda NEDC nesplňuje.

Proto byla z iniciativy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) vyvinuta metoda WLTP, která vychází z empiricky získaných, reálných údajů o jízdě na trasách v Asii, Evropě a v USA a má proto výrazně vyšší vypovídací hodnotu.

Podle čl. 15 odst. 2 a 3 VO 2017/1151/EU platí tyto termíny pro zavedení:

  • 01.09.2017: nové typy vozidel u vozidel třídy M1 a M2
  • 01.09.2018: nová vozidla u vozidel třídy M1 a M2
  • 01.09.2018: nové typy vozidel u vozidel třídy N1 skupina II a III a třídy N2
  • 01.09.2019: nová vozidla u vozidel třídy N1 skupina II a III a třídy N2

Nový jízdní cyklus a specifické hodnoty pro každé vozidlo.

Srovnání WLTP a NEDC.

Novinkou na certifikaci WLTP je především testovací cyklus a nutnost prokázat specifické hodnoty spotřeby pro každou možnou konfiguraci vozidla.

Při porovnávání obou zkušebních cyklů je patrné, že cyklus WLTP je realističtější a náročnější než cyklus NEDC: Trvá 30 místo 20 minut, častěji se zrychluje a čas, ve kterém je vozidlo v klidu, je výrazně zkrácen. Maximální rychlost 131 km/h je také asi o 10 km/h vyšší než u cyklu NEDC.

Hodnoty spotřeby a emisí jsou navíc u metody WLTP zjišťovány specificky pro každé vozidlo, protože se v závislosti na výbavě může změnit hmotnost, odpor vzduchu a valivý odpor vozidla. Zohledněny jsou rovněž příplatkové výbavy, proto pokud zvolíte jako příplatkovou výbavu například aerodynamicky výhodné kolo, může se vaše volba velmi pozitivně projevit na spotřebě paliva.

Přesnější měření spotřeby na silnici.

Výhody metody WLTP.

Hodnoty určené metodou WLTP jsou mnohem blíže vaší skutečné spotřebě paliva na silnici, než hodnoty určené metodou NEDC. Jedná se o nový jízdní cyklus, který lépe odráží dnešní jízdní profily. Navíc musí být pro každé vozidlo vykázány hodnoty zvlášť, což znamená, že při zjišťování certifikačních hodnot je zohledňována hmotnost, odpor vzduchu a valivý odpor a také příplatkové výbavy.

Přesto nedokáže ani metoda WLTP poskytnout „individuální“ hodnoty spotřeby. Zůstává standardizovaným testovacím cyklem, který nemůže odrážet osobní spotřebu každého řidiče. Skutečná spotřeba vašeho vozidla na silnici rozhodujícím způsobem závisí na individuálním chování při jízdě, profilu trasy, hustotě silničního provozu, naložení vozidla a na vnějších okolnostech, jako je například venkovní teplota.

Lorem Ipsum