Jak mohu své vozidlo eCell úspěšně nabít?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Předpokladem pro úspěšný proces nabíjení je:

  • dostatek času na plné nabití vozidla
  • Správné zastrčení zástrčky, uzamčení a připojení k nabíjecí infrastruktuře
  • Kapota motoru je zavřená
  • Vozidlo je ve spínací poloze „P“
  • Úspěšná identifikace pomocí RFID karty v nabíjecí stanici
Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum