Musím propojit aplikaci Mercedes PRO connect App s komunikačním modulem (LTE) pro digitální služby?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Aplikaci Mercedes PRO connect App s komunikačním modulem (LTE) pro digitální služby propojit nemusíte. Všechny potřebné údaje jsou dostupné v nástroji pro správu vozidel.

Aplikace Mercedes PRO connect App Vaše údaje automaticky odesílá do nástroje pro správu vozidel, který se s portálem Mercedes PRO Portal synchronizuje.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum