Od společnosti Mercedes již mám aplikaci Mercedes me App, ke které připojuji svůj automobil nebo dodávkové vozidlo. Mohu aplikaci Mercedes me App používat společně s aplikací Mercedes PRO connect App?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ne, aplikace Mercedes me App a Mercedes PRO connect App nemůžete používat společně, protože nejsou navzájem propojené. Aplikace Mercedes me App není určena pro komerční způsob využití s Mercedes PRO.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum