Převzetí vozidel s ukončenou životností

Zpětný odběr vozidel s ukončenou životností.

Recyklace vozidel s ukončenou životností.

Trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí u společnosti Daimler.

Jako vynálezce automobilu je si Daimler vědom své velké odpovědnosti a prohlašuje udržitelnou a ekologicky šetrnou mobilitu za nedílnou součást své firemní strategie. Design výrobku šetrný k životnímu prostředí, který je formulován v pokynech pro ochranu životního prostředí společnosti Daimler AG, přitom zohledňuje celý životní cyklus výrobku, od návrhu přes výrobu a použití výrobku až po likvidaci a opětovné využití.

Základem pro efektivní recyklaci vozidel po fázi užívání je jejich recyklovatelnost, kterou neustále zlepšujeme. To je předpokladem pro efektivní opětovné využití a recyklaci obsažených cenných materiálů našimi partnery.

Až se jednoho dne skutečně budete muset s vaším vozidlem rozloučit, prosíme vás, abyste své vozidlo vrátili do naší odběrné sítě. Společnost Mercedes-Benz zorganizuje jednoduché a bezplatné převzetí a také zužitkování Vašeho vozidla v souladu se zákonem a šetrně k životnímu prostředí.

Vrácením Vašeho vozidla a s tím spojenou efektivní recyklací materiálů plnohodnotně přispějete k uzavření recyklačního oběhu a šetření všech našich zdrojů.

Zpětný odběr.

Zpětný odběr vašeho vozidla.

Abychom vám vrácení vašeho vozidla co nejvíce zjednodušili, provozuje společnost Mercedes-Benz plošnou síť míst zpětného odběru. Vrácením do naší sítě míst zpětného odběru zajistíte, že vaše vozidlo bude recyklováno v souladu se zákonem, že obsažené cenné materiály budou recyklovány a poté znovu použity pro nové výrobky. Tímto způsobem přispějete cenným způsobem k ochraně našeho životního prostředí a ke zlepšení efektivního využívání zdrojů.

Po předání vozidla a registračních dokladů některému z našich partnerů obdržíte certifikát o recyklaci, který potvrzuje likvidaci v souladu s právními předpisy. Zpravidla tento důkaz potřebujete k tomu, abyste následně své vozidlo odhlásili u svého registračního úřadu.

Jako majitel vozu Mercedes-Benz můžete své vozidlo vrátit bezplatně do naší odběrné sítě za následujících podmínek:

  • Jedná se o vozidlo určené pro osobní dopravu s kapacitou až 9 míst k sezení nebo o vozidlo pro přepravu zboží do 3,5 tuny.
  • Vozidlo je nebo bylo nejméně jeden měsíc před vyřazením z provozu v některé zemi EU schváleno.
  • Vozidlo s ukončenou životností nesmí obsahovat žádný odpad a musí být kompletní (pohon, podvozek, karoserie, katalyzátor, elektronické řídicí jednotky).

Zhodnocení.

Recyklace cenných surovin.

Váš vůz Mercedes-Benz má možná svá nejlepší léta za sebou – proto však ještě jeho život nekončí.

Díky nejmodernějším technologiím recyklace je možné většinu materiálů vozidla znovu použít, čímž se ušetří cenné suroviny a výrazně sníží dopady životního prostředí.

  1. Opětovné použití cenných surovin.