Komfortní systém oprávnění k jízdě.

Startování a zastavení motoru stisknutím tlačítka.

Nastartujte motor jednoduše stisknutím tlačítka: Systém oprávnění k jízdě KEYLESS-START umožňuje spuštění motoru pouhým stisknutím tlačítka start-stop a sešlápnutím spojkového nebo brzdového pedálu. K tomu postačuje, mít u sebe elektronický klíč, ve kterém jsou uloženy informace o oprávnění k jízdě. Zejména při častém vystupování a nastupování usnadňuje tato funkce řidiči čas, protože nemusí brát klíč pokaždé do ruky a zasouvat jej do spínací skříňky.

Lorem Ipsum