Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče

Komfort sezení stiskem tlačítka.

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče může být stisknutím tlačítka upraveno podle individuálních požadavků na komfort a díky své vysoké ergonomii splňuje kritéria certifikace sdružení Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. Elektricky lze nastavit podélnou polohu sedadla, výšku sedadla a také sklon opěradla a polštáře sedáku.

Paměťová funkce uloží polohu sedadla až pro 3 řidiče a při změně řidiče nastaví po stisknutí tlačítka individuální nastavení. To je obzvláště praktické, když vozidlo používá více řidičů. Ovládání paměťové funkce a nastavení sedadel se provádí prostřednictvím ovládacích prvků ve dveřích řidiče.