Systém nouzového volání Mercedes-Benz

Automatické tísňové volání pro rychlé poskytnutí pomoci.

Při nehodě může systém tísňového volání Mercedes-Benz pomoci výrazně zkrátit dobu uplynulou od okamžiku nehody do okamžiku příjezdu záchranářů na místo nehody. Přenos dat probíhá prostřednictvím komunikačního modulu (LTE) pro digitální služby ve vozidle. Tísňové volání může být spuštěno automaticky snímači nárazu nebo řidičem přes tlačítko SOS ve střešní ovládací jednotce. Je poté odesláno na tísňovou linku Mercedes-Benz nebo na místní centrálu nouzového volání. 

Systém naváže hlasové spojení s centrálou nouzového volání Mercedes-Benz nebo místní centrálou nouzového volání a přenese informace potřebné k účinné záchraně. Zároveň je podána zpráva manažerovi vozového parku, který je pak průběžně informován o jednotlivých opatřeních. Systém tísňového volání Mercedes-Benz je aktivní již při předání vozidla. Není tudíž nutné odsouhlasení zvláštních uživatelských podmínek.