Asistent sledování dopravních značek

Ulehčí práci při často se měnících omezeních rychlosti.

Asistent sledování dopravních značek zobrazuje řidiči rozpoznaná omezení rychlosti a zákazy vjezdu a předjíždění a jejich ukončení a varuje při zjištěném nedodržení zákazu vjezdu. To je užitečné zejména na cestách s častou změnou omezení rychlosti, například na staveništích. Při zjištěném nedodržení zákazu vjezdu varuje optický a akustický signál.