Vyšší bezpečnost při couvání.

Jednoduchý pomocník pro couvání a manévrování.

Zpětná kamera pro couvání zobrazuje na displeji ve zpětném zrcátku oblast přímo za vozidlem, která není bez kamery bezprostředně viditelná. Tím se zvyšuje bezpečnost při parkování a manévrování, a to zejména za stísněných podmínek v dopravě, čímž je možno zabránit poškození vozidla. Obraz kamery se začne zobrazovat ve zpětném zrcátku, jakmile je zařazena zpátečka. Když se vozidlo rozjede dopředu, opět se automaticky vypne.

Lorem Ipsum