Asistent při poryvech bočního větru

Pomáhá udržovat vozidlo v jízdním pruhu při poryvech bočního větru.

Asistent při poryvech bočního větru včas rozpoznává vyosení stopy způsobené silnými závany bočního větru a podporuje řidiče při udržování jízdního pruhu. Náhlé vyosení stopy vozidla může totiž vyvolat nepřiměřené zásahy řidiče do řízení. Proto asistent při poryvech bočního větru při rychlostech vyšších než 80 km/h automaticky koriguje kurz vozidla. Tím se výrazně snižuje vyosení stopy a je tak do značné míry vyrovnáván, příp. redukován vliv závanů bočního větru.