Asistent jízdy v pruzích

Hodnotná podpora při udržování vozidla v jízdním pruhu.

Asistent jízdy v pruzích vám pomůže zabránit nehodám způsobeným neúmyslným opuštěním jízdního pruhu. Při rozpoznaném neúmyslném opuštění jízdního pruhu – například z důvodu nepozornosti – varuje systém pulzující vibrací volantu. Řidič je tak vyzván k navrácení do příslušného jízdního pruhu.

Asistent jízdy v pruzích vyhodnocuje obrazy multifunkční kamery, která je umístěna centrálně za čelním oknem. Ohraničení vozovky jsou zaznamenávána podle rozdílů v kontrastech. Při nerozpoznaném ohraničení vozovky, například z důvodu zhoršené viditelnosti nebo zasněžené vozovky, je funkce systému negativně ovlivněna, resp. není k dispozici. 

Z údajů multifunkční kamery a ze zaznamenané aktivity řidiče systém vyhodnotí, zda byl jízdní pruh opuštěn nechtěně nebo úmyslně, a případně řidiče varuje. Pokud asistent jízdy v pruzích rozpozná aktivní jízdní chování vozidla, například na základě otáčení volantu, brzdění, zrychlení nebo aktivace ukazatelů směru jízdy, varování systému nenastane. 

Asistent jízdy v pruzích je aktivní od rychlosti cca 60 km/h. Lze jej zapnout a vypnout prostřednictvím menu „Asistenty“ ve sdruženém přístroji a nastavit podle požadované citlivosti.

Lorem Ipsum