CharterWay Service.

Pouze užitkové vozidlo připravené k nasazení je hospodárné užitkové vozidlo.

Provozní dostupnost užitkového vozidla je jedním z nejdůležitějších faktorů při úvahách o ziskovosti. Intenzivní a trvalé nasazení však předpokládá, že vozidlo bude neustále v technicky bezvadném stavu.
S cílem zajistit Vaši mobilitu a zachovat hodnotu Vašeho vozového parku nabízí CharterWay Service moduly zahrnující údržbu a opravy odpovídající Vašim konkrétním požadavkům. Mezi ně může patřit poskytnutí náhradního vozidla, služba výměny pneumatik atd. 

Zásada: pevné splátky, které Vám umožní spolehlivě započítat vlastní náklady do cenových odhadů pro zákazníky. Individuální produkty CharterWay Service jsou nastaveny a uspořádány tak, že potřeby vozidel pro dálkovou přepravu jsou řešeny stejně dobře jako nároky dodávkového vozu používaného k místní dopravě. Díky tomu lze dělat přesné obchodní odhady a přijímat zakázky bez ohledu na účel použití vozidel nebo velikost vozového parku, dokonce i v nepředvídatelných časech.
Každý produkt CharterWay Service zahrnuje pohodlné zpracování pomocí karty CharterWay ServiceCard, rozsáhlé administrativní služby a komplexní zákaznickou podporu v rámci celé evropské sítě autorizovaných prodejních a servisních partnerů Mercedes-Benz.

DALŠÍ VÝHODY